Legendarna Monte Veritŕ – Góra Prawdy.
Reforma życia, wegetarianizm, nauka, sztuka i bliskość z naturą

Monte Veritŕ
„The place where our minds can reach up to the heavens…”

Harald Szeemann
 

Charyzmatyczny, eteryczny dzikus kaznodzieja. Gustav Gräser – guru osady, proroczy duch. Nazywany Gandhim Zachodu.

Rzeźbiarz, poeta, ideolog nonkonformizmu, pacyfizmu, miłośnik życia w zgodzie z  naturą. Był uczniem Diefenbacha malarza i  założyciela komuny Himmelhof w Wiedniu – Ober Sankt Veit ( lata 1897-1899) – praojca alternatywnych ruchów, jednego z czołowych mistrzów reformy życia oraz ruchu pokojowego.

Gustav w Monachium założył własną grupę, po czym  w 1899 r. rozpoczął wędrówkę po Europie „szukając dialogu” z filozofami, reformatorami, artystami, buntownikami, po drodze sprzedając swoje wiersze i teksty. Spotykał się z Rudolfem Steinerem, Gustavem Landauerem, Hermannem Hessem, Gerhartem Hauptmannem i innymi. Jego uczniem był brat Isadory Duncan, Raymond. Wypracowane idee zaczął realizować w Monte Verita, którego był współzałożycielem. Mieszkał z żoną i siedmiorgiem dzieci, sprzedawał swoją wiedzę na temat przyrody, życia i prawdy  za jedzenie. W 1909 r, opuścił Monte Verita z powodów ideologicznych, kontynuując wędrówki po świecie. W czasie 1 wojny spędził kilka miesięcy w szpitalu psychiatrycznym, po czym kontynuował swoje podróże i nauki.

Z http://dalejniejade.pl/2017/06/10/legendarna-monte-verita-gora-prawdy-reforma-zycia-wegetarianizm-nauka-sztuka-i-bliskosc-z-natura/ pobrane dnia 19. 2. 2021 r.

Komentarz: Tekst jest w całości poprawny, ale bardzo uproszczony, częściowo nieścisły, wprowadzający w błąd lub błędny. Gräser nie był założycielem, ale jednym z członków wspólnoty Himmelhof w Wiedniu. Grupa, która spotkała się jesienią 1900 roku w Monachium, postanowiła założyć osadę w południowych Alpach, która nosiła wówczas nazwę Monte Veritŕ. Gräser propagował swoje idee wierszami o przyrodzie, życiu i prawdzie, które rozdawał lub oferował w zamian za datek. Ponieważ odmówił służby wojskowej, w 1915 r. został skazany najpierw na śmierć, potem na więzienie, a w końcu na zakład psychiatryczny.

Hermann Müller