1879 - 1958
Poutník, tvůrce, mudrc

Tato stránka otevírá dveře do světa Gusto Gräsera
Básník a prorok přírody Gustav Arthur Gräser byl v první polovině dvacátého století jedinečným zjevem. Přední myslitelé jeho doby v něm viděli ztělesnění "nového člověka", uskutečnění ideálů Nietzscheho a Walta Whitmana a zároveň nového Františka. Jeho život mimo pravidla civilizace byl pro většinu lidí nepochopitelný, vzbuzoval pohoršení a nenávist. Pro jiné se však stal vzorem; básníci jako Hermann Hesse a Gerhart Hauptmann ho povýšili na mýtického.
 
Jeho vlastní poezie zůstala za jeho života z velké části nevydána. Ve svých výrocích a básních, které šířil na pohlednicích a letácích, vyzýval své spoluobčany k pokání. Dnes je jeho obraz spojován především s jeho nadací, "Horou pravdy" neboli Monte Veritŕ v Asconě, která se stala symbolem přírodu milující a nenásilné kontrakultury.
 
Gräser se narodil 16. února 1879 v Kronštadtu v Sedmihradsku a zemřel 27. října 1958 ve Freimannu u Mnichova. Na podzim roku 1900 založil s přáteli na vinici Ascona osadu reformátorů. Po desetiletí propagoval nový kulturní začátek ve "veřejných rozhovorech" ve velkých německých městech. Zanechal po sobě básnické dílo, které oživuje prvotní symboly lidství.