1879 - 1958
Kreatör, vandrande guide, vise

Den här sidan öppnar dörren till Gusto Gräsers värld
Poeten och naturprofeten Gustav Arthur Gräser var en unik personlighet under 1900-talets första hälft. Intellektuella ledare på sin tid såg honom som personifieringen av den "nya människan", förverkligandet av Nietzsches och Walt Whitmans ideal och samtidigt en ny Franciskus av Assisi. Hans liv utanför civilisationens regler var otänkbart för folket; det skapade skandal och hat. Men för andra blev han en idol; poeter som Hermann Hesse och Gerhart Hauptmann upphöjde honom till en mytisk rang.
De flesta av hans egna dikter förblev opublicerade under hans livstid. Han distribuerade epigram och dikter på vykort och flygblad och uppmanade mänskligheten till en radikal förändring. I dag är hans bild framför allt förknippad med hans skapelse, "Sanningens berg" eller Monte Veritā i Ascona, som har blivit symbolen för en naturdyrkande och våldsfri motkultur.
Gräser föddes den 16 februari 1879 i Kronstadt i Transsylvanien och dog den 27 oktober 1958 i Freimann nära München. Tillsammans med vänner skapade han den samhällsreformatoriska kolonin på Asconas vingård. I "Offentliga samtal" i tyska storstäder uppmanade han till en kulturell förnyelse. Han lämnade efter sig ett livsverk av poesi som återupplivar grundläggande mänskliga symboler.